Hướng Dẫn Các Hình Thức Nạp Thẻ

Hướng Dẫn Các Hình Thức Nạp Thẻ

1. NẠP QUA KÊNH CHUYỂN KHOẢN TRỰC TIẾP

Ưu đãi: Chiết khấu 10% vĩnh viễn.

Cách thức: Vui lòng liên hệ Hotline CKTT DUY NHẤT: 0911.505.789 và làm theo hướng dẫn của chuyên viên CKTT.

2. NẠP THẺ GATE

3. NẠP THẺ ATM/iBANKING/ NẠP THẺ TÍN DỤNG (VISA, MASTERCARD...)

4. NẠP QUA MOMO

5. NẠP GÓI INAPP (CHPLAY/ APPSTORE)

6. NẠP QUA PAYPAL

7. NẠP THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI